skip to Main Content

Dr. Hüseyin Halıcı’nın hazırladığı ve sunduğu programda; sanayi başta olmak üzere tüm sektörleri, aynı zamanda girişimcileri, öğrencileri ve çalışanları kısacası tüm toplumu kapsayan dijital dönüşüm sürecinin dünyadaki gelişmeleri ile birlikte sektör sorunları ve çözüm önerileri ele alınmaktadır.

Back To Top