skip to Main Content

Emine Eroğlu’nun hazırlayıp sunduğu Endüstri Harmanı programında Makina imalat sektörü ile tüm endüstrilerin kendi alanlarındaki gelişimi, teknolojik yatırımlarını, sürdürülebilir kalite, marka bilinirliği ve verimlilik için yöntemlerini konu alacak ve aynı zamanda çalışanların fabrikalardaki gelişen teknolojiye uyumunu, işbirlikçi yaklaşımını ve psikolojisini konu alınıyor.

Back To Top