skip to Main Content

Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Başkanı Nazım Aygün: En Önemlisi İstihdam

İnşaat sektörünün istihdamı yoğun bir lokomotif sektör olduğunu dile getiren Aygün, tüm sektörler için en önemli olan unsurun istihdam olduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe planlı bir şekilde hareket ederek katma değerli istihdam yaratılmasının önemine vurgu yapan Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Başkanı Nazım Aygün, TÜRKİNŞA olarak yaptıklarını anlattı.

Back To Top