skip to Main Content

Turgut ÇAĞATAY – Çetin Ünsalan ile Reel Piyasalar

Çetin Ünsalan’ın hazırlayıp sunduğu Reel Piyasalar programına Robsys Robotic Systems CEO’su Turgut ÇAĞATAY oldu.

Back To Top