skip to Main Content

NUTEK Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Nükleer Enerji Uzmanı Dr. Necmi Dayday: Nükleer Temiz Bir Enerjidir

Türkiye’deki enerji sorununu ve çözüm önerilerini konuştuğumuz İhracatın Yol Haritası programının bu bölümündeki konuğu NUTEK Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Nükleer Enerji Uzmanı Dr. Necmi Dayday oldu.

Gelişen teknolojiyi takiben kurulacak olan nükleer enerji santrallerinin tehlikesiz olacağını ve temiz enerjinin üretilebileceğini savunan Dayday, “Nükleer temiz bir enerjidir.” dedi.

Türkiye’de yapılacak santrallerin yerli ve milli olması durumunda yaratacağı istihdamdan da bahseden NUTEK Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Nükleer Enerji Uzmanı Dr. Necmi Dayday ile İhracatın Yol Haritası’nda yatırım yapmayı planlayan KOBİ’lerimize yol haritası olacağını umduğumuz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Back To Top