skip to Main Content

Klinik Psikolog Dr.Ö.Ü. Serap Altekin: Pandemi iş dünyasında travma ve mobbing ile örgütsel ve endüstriyel psikolojiyi öne çıkardı

Dr. Cüneyt Dirican’ın hazırlayıp sunduğu KOBİ’lerin Koçu, Finans Doktoru programının bu bölümünde klinik psikolog Dr. Ö.Ü. Serap Altekin ile pandemi ve yeni normalin psikolojik etkileri üzerine detaylı bir sohbet gerçekleştirdik.

Travma konularında uzman klinik psikolog Altekin pandeminin beyaz ve mavi yaka üzerindeki etkilerinden yeni normalde iş dünyasını bekleyenlere kadar birçok başlığa değindi. Mobbing ve istismardan toplumsal travmalara, örgütsel ve endüstriyel psikolojiden iş sağlığı ve güvenliğine kadar farklı başlıklara değinilen programda, psikologların işletmelerdeki ruh sağlığı, verimlilik ve ekonomik büyümeye kadar olan olumlu etkileri değerlendirildi. Yeni normalde işgücünün travmaları nasıl yönetebileceğine dair başlıklarla beraber travmaların çeşitleri ve nedenleri dahilinde toplumsal travmalara dair örneklere yer verildi. Okullardaki PDR uzmanları gibi iş dünyasının işyeri psikologlarına ihtiyacının önemi vurgulandı, işgücünün hangi durumlarda travma yaşadıkları konuşuldu. Psikoloji 101 dersi gibi öğretici ve her bireyi ilgilendiren program başta insan kaynakları yöneticileri olmak üzere tüm karar vericileri yakından ilgilendirenlerden.

İyi olacak KOBİ’nin radyosuna kadar gelen programda; çiftçilerden, girişimcilere, esnaftan, C level yöneticiye, patrondan KOBİ’ye kadar herkese dijital koçluk yapan tek programda her hafta farklı, renkli ve zengin içerikli konularda entellektüel sermaye arttırımına gidiliyor.

Back To Top