skip to Main Content

Kişisel Markalaşma, satın almada tüketici davranışları, B2B ve dijital pazarlama

Gündem Özel’de bu hafta kişisel markalaşmanın incelikleri, covid-19 salgınının satın almada tüketici davranışlarına etkisi ve B2B(Şirketler Arası Pazarlama) konuları konuklarımızın katılımıyla değerlendirildi.

Back To Top