skip to Main Content

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Eski Başkan Yardımcısı İbrahim Aktan: “İşletmelerinizin Sürekliliğini Koruduğunuz Müddetçe Korkmayın”

KOBİ’lerin maliyet hesabı, bütçe planlaması ve muhasebelerinin yönetimi konularını konuştuğumuz İhracatın Yol Haritası programının bu bölümünde konuğumuz (İYMMO) İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Eski Başkan Yardımcısı İbrahim Aktan oldu.

Türkiye’nin şu anda içerisinde bulunduğu gibi ekonomik zorluklarda işletme sahiplerinin yatırımlarında çok dikkatli davranması gerektiğinin altını çizen Aktan, bu gibi dönemlerde kar marjlarının düşüklüğünü KOBİ’lerin sorun etmemesi gerektiğini, önemli olan en büyük unsurun işletmelerinin sürdürülebilirliği olduğunu vurguladı.

Konkordato ilan eden firmaların sonrasında muhtemel yaşayacakları mali durumların açıklamalarından iyi fizibilite raporunun KOBİ’yi nasıl üst sıralara taşıyacağına kadar birçok konuyu konuştuğumuz (İYMMO) İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Eski Başkan Yardımcısı İbrahim Aktan ile İhracatın Yol Haritası’nda KOBİ’lerimize ışık tutacağını umduğumuz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Back To Top