skip to Main Content

EYODER Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri: Enerjimizi nasıl yönetmeliyiz?

Enerjisini Üreten Fabrikalar programının bu bölümünde konuklarımız EYODER Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri oldu. Konuklarımızla enerji yönetimini konuştuk.

Enerjimizi nasıl yönetiyoruz? Sorusunun cevaplarını bize EYODER Başkanı Cihan Karamık, EYODER Başkan Yardımcısı İTÜ Enerjisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sermin Onaygil ve EYODER Başkan Yardımcısı ve ESCON Genel Müdürü Onur Ünlü verdi. Programda, fabrikalarda enerji verimliliğine yönelik yapılan çalışmaları ve göz ardı edilen durumları konuştuk.

EYODER Başkanı Cihan Karamık; “Toplam dünya enerji tüketiminin yaklaşık 3’te 1’inden sanayi sorumludur. Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre bu tüketim miktarı 30 yıl içerisinde yüzde 50 artacak. Dolayısıyla sanayi toplam enerji tüketimi içerisinde çok önemli bir yere sahip. Bu da endişe verici bir durum. Sanayide enerji verimliliğinin artırılması gerekiyor. Zorunlu enerji etüdleri bu noktada önemli bir yere sahip. Enerji verimliliği alanında iki temel yaklaşım var. Birincisi kişisel ya da dönemsel gayretlere bağlı olarak enerji verimliliği yapılıyor. Bu güzel ancak sürdürülebilir bir yaklaşım değil. İkinci yaklaşımda ise daha çok sürdürülebilir enerji yönetim mantığı ile yapılan çalışmalar bulunuyor. Sistematik yaklaşım her halükârda yüzde 10 oranında daha verimli oluyor. Zorunlu enerji etütleri bunun içerisinde olmazsa olmaz bir bileşimdir. Bu çalışmanın başarıya ulaşabilmesi için öncelikle işletmenin fotoğrafının çekilmesi gerekiyor. Daha sonra ise çıkan reçeteye uyum sağlamak gerekiyor.” sözleriyle enerji verimliliğinin önemine vurgu yaptı.

EYODER Başkan Yardımcısı İTÜ Enerjisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sermin Onaygil; “Bir fabrikanın biri işi yapması ve sürdürülebilir hale getirmesi için bundan fayda elde etmesi gerekiyor. Ben burada iki boyutu önemsiyorum. Birincisi başarıya ulaşmış olan örneklerin ortada olmasının ve sürekli paylaşılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir projenin başarılı olabilmesi için; amacınız belli olmalı, yönteminiz belirlenmeli, başarı kriterleriniz izlenebilir olmalı ve yaygınlaşmalı. En önemlisi de uygulama yapılan fabrikanın kendi sektöründeki diğer üreticiler içinde örnek olmalı.

EYODER Başkan Yardımcısı ve ESCON Genel Müdürü Onur Ünlü; “Enerji verimliliği çalışmaları için bir finansmana yani kaynağa ihtiyaç bulunuyor. Yatırımcı bu kaynağı ya kendi özkaynaklarından yaratabilir ya da dışarıdan bulabilir. Dışarıdan bulması gerektiği zamanda ise karşısına iki farklı yol çıkıyor. Yatırımcı; finans kuruluşundan kredi çekerek yatırım gerçekleştirebilir ya da enerji verimliliği şirketleriyle uzun dönemli enerji performans sözleşmesi imzalayabilir. Enerji performans sözleşmesini bilmeyenler için açıklamak gerekirse yapılan verimlilik artırıcı proje yatırımını kendi tasarruflarıyla finanse etmesi anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse, 100 TL’lik bir yatırım yapıyorsunuz. Gerçekleştirdiğiniz bu yatırım karşılığında aylık 10 TL’lik tasarruf sağlıyorsunuz. Bunu sahada uygulayanla yatırımcı olan müşteri 5 TL şeklinde paylaşabiliyor. Finansman maliyetleri de düşünüldüğünde kabaca 22 ay gibi bir süre çıkıyor. Yatırımcı bu kontratı imzalayarak hem performans riskini almıyor hem kredi kullanmamış oluyor hem de en doğru teknolojiyi hayata geçiriyor. Tasarruf paylaşılabildiği içinde ölçülmesi, izlenmesi gibi adımlar sürekli izlenebiliyor.

Enerjisini Üreten Fabrikalar programında bu hafta; sanayide enerji verimliliği çalışmaları, başarılı uygulamaları ve işin finansal çözümlerini konuştuk.

Back To Top