skip to Main Content

Dr. Ö. Ü. Adil Salepcioğlu – Doç. Dr. Cüneyt Dirican ile KOBİ’lerin Koçu, Finans Doktoru

Dr. Ö. Ü. Adil Salepcioğlu

Doç. Dr. Cüneyt Dirican’ın hazırlayıp sunduğu KOBİ’lerin Koçu, Finans Doktoru programına İstanbul Aydın Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Müdürü Dr. Ö. Ü. Adil Salepcioğlu konuk oldu.

Back To Top