skip to Main Content

Toplum 5.0 Sohbetleri”nde her hafta teknolojideki son gelişmelerin hayatlarımızı ve işimizin geleceğini nasıl dönüştüreceğini, dünyada bu dönüşümü şekillendirmek adına neler yapıldığını ve ülkemizde de bireysel ve toplumsal düzeyde atılabilecek adımları KOBİ’lere özel atıfla ele alacağız.

Back To Top