skip to Main Content

Cem Karatay’ın hazırlayıp sunduğu Kadın Girişimciler programında, iş dünyasında giderek artan etkinlikleri ve üstün başarıları ile sayıları artan her sektörden kadın girişimcilerin yanı sıra platform, dernek ve kuruluşların bu konudaki temsilcileri konuk oluyor.

YKKD Genel Sekreteri & YKÜ Selen Okay Akçalı: Bu bir kadın projesi değil, yetenek hareketi

“Biz pozitif ayrımcılık yapmıyoruz. Bu bir kadın projesi değil, yetenek hareketi. Yeteneğin israf olmasını önlemeye çalışıyoruz, yetişmiş insan kaynağımızı kullanarak topluma fayda sağlamayı amaçlıyoruz.” diyen Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Selen Okay Akçalı, ST Endüstri Radyo’da Kadın Girişimciler programının konuğu oldu.
Programı Dinleyin
Back To Top