skip to Main Content

Biltes Koleji Kurucusu Can Uysal: Çocuklara alternatif öğrenme metodları ile çözümler üretiyoruz

can-uysal

Tunç Berkman ile 4P+1 programının bu bölümünde, Biltes Koleji Kurucusu Can Uysal konuğumuz oldu.

1982 Mersin’de doğumlu olan Uysal, Ege Üniversitesi İktisat Fakültesinden ekonomist olarak mezun olduk­tan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisansına devam etmiştir. İş hayatına 2001’de Devlet Planlama Teşkilatı DPT’de Proje sorumlusu olarak başlamış, 2001 yılından sonra teknoloji ve IT şirketlerinde görevine devam etmiş­tir. 2003 yılına kadar İndex Firması İzmir Bölgesinde farklı departmanlarda gö­rev almış, 2003 – 2007 yılları arasında ise Bimeks Bilgi İşlem A.Ş’de Bölge Eğitim Sorumluluğu ile Eğitim Sektöründeki profesyonel anlamda ilk farklı bakış açısına sahip olmuştur. Çeşitli Fransız ve Amerikan şirketlerinde Almanya ve Yunanistan başta olmak üzere birçok ülke de proje sorumluluğundan başlayarak iş analistliğine oradan da bölge satış müdürlüğüne kadar yükselmiştir. 2010 yılında babası Doç. Dr. Cev­det Uysal’ın vasiyetini ve arzusunu yerine getirmek için Türkiye’ye dönüş yaparak Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi olmak üzere birçok üniver­sitede ders vermeye başlamıştır.

Eğitime, öğrenme yeteneklerine, farklı öğrenme metodları ile eğitim kalitesini farklılaştırıp ileriye taşımaya ve eğitim alamayan çocuklara alternatif öğrenme metodları ile çözümler üretmeyi arzulayan; Can Uysal, eğitimin temelden henüz daha anaokulundan başlaması gerektiği düşüncesindedir. 2015 yılında Biltes Eğitim Grubu’nu hayata geçirmiş, 5 şubesiyle 1000’den faz­la öğrenciye eğitim vermektedir. Biltes Eğitim Grubu Okulları; 3 International Pre-school, anaokulları, hazırlık sınıfları, ilkokullar ve ortaokullar olarak büyüme­ye devam etmektedir.

Dünya’daki farklı eğitim sistemlerini ve farklı öğretim yaklaşımlarını inceleyip yap­tığı çalışmaları da kitap haline getirmiş olan Can Uysal halen Sakarya Üniversite­si’nde doktorasına devam etmektedir. Tüm okullarında her biri farklı bir birey olan öğrencilerinin birbirlerinden farklı yeteneklerine göre eğitim -öğrenme yaklaşımı modellerini uygulamaktadır. Temel tutkusu; eğitimde fırsat eşitliğine inanan ve tüm çocukların eşit olarak eği­tim alabilmesi, eğitimde fark yaratıp çocukların yeteneklerini sergileyerek geli­şimlerini tamamlamaları ve mutlulukla hayatlarını başarıya taşımalarıdır. Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli Mültecilerin çocuklarının da yeterli eğitim alamadığını fark eden Can Uysal, eğitim eksikliğinin daha büyük soruna yol aç­maması için; bu toplumsal konuda Kardeş-Öğrenci Projesini birçok proje ortağı ile gönüllü olarak başlatmıştır. Suriyeli Mülteci çocukların Türkiye’deki Eğitim sis­temine uyum sağlayacak farklı eğitim yöntemleriyle uygulama yapılacak bir okul olan; “Kardeş Öğrenci Koleji”ni uygulamaya geçirmek istemektedir.

Back To Top