skip to Main Content

Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Dabbağoğlu: Mesleki ve akademik eğitimde yeni normal dönüşümü şart koşuyor

kadir-dabbaoğlu

Dr. Cüneyt Dirican’ın hazırlayıp sunduğu KOBİ’lerin Koçu, Finans Doktoru programının bu bölümünde akademisyen, yazar, yönetici Prof.Dr. Kadir Dabbağoğlu ile eğitim, öğretimdeki yeni normallere, mesleklere ve üniversiteye/akademiye dair detaylı bir sohbet gerçekleştirdik.

Mali müşavir, akademisyen, eski bir finansal sektör üst düzey yöneticisi Prof.Dr. Kadir Dabbağoğlu ile mesleki transformasyonlar ışığında mesleki eğitimlerin geleceği konuşuldu. Endüstri 4.0, COVID-19 sonrasında mesleklerdeki dönüşümlere akademinin nasıl cevap vermesi gerektiği üzerine detaylı fütüristik yaklaşımlar ve gereksinimler masaya yatırıldı. İş dünyası ve üniversite işbirliği ve yakınlaşması için entellektüel sermayenin yüksek öğrenimde yeni eğitim teknolojileri ile alacağı format tartışıldı. Ayrıca mali müşavirlik, denetçilik gibi mesleklerin ihtiyaçları ile aşamalarının günün gerçeklerine göre yapılandırılması gereksinimleri konuşuldu. Meslek okullarının geleceği üzerine faydalı bilgilerin bulunduğu program iş dünyasının gereksinimlerine de cevap verecek bir zengin içerikte kaçırılmaması gerekenlerden.

İyi olacak KOBİ’nin radyosuna kadar gelen programda; çiftçilerden, girişimcilere, esnaftan, C level yöneticiye, patrondan KOBİ’ye kadar herkese dijital koçluk yapan tek programda her hafta farklı, renkli ve zengin içerikli konularda entellektüel sermaye arttırımına gidiliyor.

Back To Top